Thạc Sĩ - Bác Sĩ Trần Thị Xuân Hoa

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Trần Thị Xuân Hoa

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Trần Thị Xuân Hoa

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Trần Thị Xuân Hoa

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Trần Thị Xuân Hoa
Thạc Sĩ - Bác Sĩ Trần Thị Xuân Hoa
phauthuatthammy.tiensi@gmail.com
097 871 18 18
en vi
Vì đẹp là không chờ đợi
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ TIẾN SĨ TRÍ

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Trần Thị Xuân Hoa

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Trần Thị Xuân Hoa
Thạc Sĩ chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ 2015.
Tu nghiệp tạo hình thẩm mỹ tại các Đại Học Y Khoa tại Việt Nam, Hàn Quốc và USA.
Bác Sĩ tạo hình thẩm mỹ bênh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Hội viên hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TP.HCM.
Quick menu
Gọi điện Nhắn tin Chỉ Đường